Texas Tech University

2022-2023 Leadership Information

President

Kerk Kee

Vice President

Hong Zhang

Treasurer

Yanlin Wang

Advisor Board Committee

Yuanlin Zhang

Huazhong Shi

Yuan Shu

Hong Zhang

News & Communications Committee

Co-chair: Yuan Shu

Co-chair: Hong Zhang

Seminar Committee

Co-chair: Shuxia Tang

Co-chair: Yuanlin Zhang

Membership & Website Committee

Co-chair: Jingjing Wu

Co-chair: Yuanlin Zhang

Chinese Faculty and Staff Association